I  PŘIHLÁŠKA 

Odesláním přihlášky souhlasí účastník se zpracováním poskytnutých údajů pořadatelem a s používáním veškerých záznamů a fotografií ze soutěže pro účely propagace soutěže.

Účastník zároveň stvrzuje, že se soutěže Pole & Me účastní na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za svůj zdravotní stav. Pořadatel soutěže nezodpovídá za případné škody na zdraví či majetku účastníků.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 23.10.2016 do 23:59.VYSTUPUJETE JAKO SKUPINA? 
  ANO    NE  
POKUD ANO, NAPIŠTE JEJÍ NÁZEV: 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PŘEZDÍVKA (není povinná): 
DATUM NAROZENÍ: 
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 
TELEFON: 
E-MAIL: 
KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍPAD ÚRAZU: 
KATEGORIE: 
  AMATÉŘI    PROFI  
POPIS VYSTOUPENÍ (tomuto prosím věnujte největší pozornost!!!): 
GRIPOVÁNÍ TYČE: 
ODKAZ NA PŘIHLAŠOVACÍ VIDEO: 
STUDIO, KTERÉ NAVŠTĚVUJI / KDE VYUČUJI: 
JAK DLOUHO SE POLE DANCE VĚNUJI: 
ZKUŠENOSTI S VYSTUPOVÁNÍM ČI SOUTĚŽENÍM V POLE-DANCE: 
ZAMĚSTNÁNÍ: 
KONÍČKY: 
POZNÁMKA PRO NÁS: 
SOUTĚŽÍCÍ #2 JMÉNO A PŘÍJMENÍ 
SOUTĚŽÍCÍ #2 DATUM NAROZENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #2 ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 
SOUTĚŽÍCÍ #2 KONTAKTNÍ OSOBA V PŘÍPADĚ ÚRAZU: 
SOUTĚŽÍCÍ #3 JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #3 DATUM NAROZENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #3 ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 
SOUTĚŽÍCÍ #3 KONTAKTNÍ OSOBA V PŘÍPADĚ ÚRAZU: 
SOUTĚŽÍCÍ #4 JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #4 DATUM NAROZENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #4 ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 
SOUTĚŽÍCÍ #4 KONTAKTNÍ OSOBA V PŘÍPADĚ ÚRAZU: 
SOUTĚŽÍCÍ #5 JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #5 DATUM NAROZENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #5 ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 
SOUTĚŽÍCÍ #5 KONTAKTNÍ OSOBA V PŘÍPADĚ ÚRAZU: 
SOUTĚŽÍCÍ #6 JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #6 DATUM NAROZENÍ: 
SOUTĚŽÍCÍ #6 ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 
SOUTĚŽÍCÍ #6 KONTAKTNÍ OSOBA V PŘÍPADĚ ÚRAZU: